Normostrana znamená normovaná, resp. štandardizovaná strana v rozsahu 1 800 znakov (vrátane medzier) a používa na meranie rozsahu textu. Koeficient 1 800 je definovaný v norme STN EN ISO 690. Historicky tento rozsah pochádza z čias používania písacích strojov, keď jedna strana mala 30 riadkov so 60 znakmi v jednom riadku. Zjednodušenie sa dá povedať, že jedna normostrana zodpovedá 250 slovám.

Ako vypočítate počet normostrán ?

Texty v elektronickej podobe možno spočítať ľahko a rýchlo pomocou nakopírovania Vášho textu do textového poľa uvedeného nižšie.

Do textového podľa nakopírujte svoj text !